Prejsť na obsah
Verejnosť

 

Prítup je zabezpečený na základe overenia IP adresy na  http://www.emeraldinsight.com (prístup je od 1. 4. - 30. 4.).

Po prihlásení môžete začať hneď ľubovoľne prehľadávať a listovať v celom obsahu periodík a kníh cez "search" alebo "browse".

Emerald je svetový medzinárodný vydavateľ v oblastiach business management research, engineering, information science, education and sociology science a mnohých ďalších odborov. Emerald publikuje viac ako 250 časopisov a viac ako 100 knižných sérií, ktoré sú rozdelené do 24 tematických kolekcií. Všetky časopisy Emerald sú recenzované a mnohé z nich impaktované - 54 indexových v Thomson Reuters.

Ukážka odborov a jednotlivých titulov, do kterých máme prístup

Engineering
- tu nájdete 19 titulov, z ktorých 18 je hodnotených v Thomson Reuters (ISI) napr. Anti-Corrosion Methods and Materials, Engineering Computations, Microelectronics International, Industrial Robot, Assembly Automation, Kybernetes, Soldering & Surface Mount Technology.

Operations and Logistics Management
- tu nájdete impaktované tituly hodnoceny v Thomson Reuters, napr.: International Journal of Logistics Management; International Journal of Operations & Production Management

Information and Knowledge Management
- tu nájdete impaktované tituly hodnotené v Thomson Reuters ako sú: Internet Research; Journal of Knowledge Management; Industrial Management & Data Systems Kybernetes
- ale tiež: Journal of Information, Communication and Ethics in Society, Journal of Intellectual Capital, Journal of Enterprise Information Management, Information Technology & People, Grey Systems: Theory and Application, International Journal of Web Information Systems

Industry and Public Sector Management
- tu sú ďalšie impaktované tituly ako napr.: British Food Journal; Disaster Prevention and Management; Info - časopis o telekomunikáciách

Built Environment
- aj tu nádete recenzované tituly: Facilities; Structural Survey; Journal of European Real Estate Research, Engineering, Construction and Architectural Management, Construction Innovation, International Journal of Law in the Built Environment

Managing Quality
- ukážka titulov z tejto kolekcie: Benchmarking; Management of Environmental Quality; The TQM Journal