Prejsť na obsah
Verejnosť

SciVal je vyhľadávací nástroj, ktorý ponúka rýchly prístup k výstupom výskumu viac ako 7 500 inštitúcií z 220 krajín. SciVal umožňuje vizualizovať vedecké a výskumné výstupy a navzájom ich porovnať s výstupmi podobne zameraných inštitúcií. SciVal slúži na hodnotenie vedy a výskumu, umožňuje analyzovať výskumné trendy a tým zabezpečiť efektívne výskumné stratégie.

Prístup:
"Your access method -
Please continue using the existing links provided for accessing SciVal.

Please continue using the existing links provided and additionally you and your users can access SciVal at www.scival.com from any location after activating the attached newly created registration links."

Ďalšie informácie o SciVale nájdete v ponuke "Help" na www.scival.com, vrátane:

"• the online manual

• a Quick User Guide

• the SciVal Metrics Guidebook"

Prístup k nástrojom je zabezpečený až do konca februára 2018.