Prejsť na obsah
Verejnosť

Spoločnosti CVTI SR a SUWECO CZ, s.r.o. v rámci projektu NISPEZ II dohodli pre členov konzorcia ScienceDirect dlhodobý skúšobný prístup do elektronických kníh vydavateľstva Elsevier Science.

Databáza ScienceDirect je dostupná pre autorizovaných užívateľov - tj. pre fyzické osoby, ktoré tvoria akademickú obec STU. Pre online knihy, ako aj pre časopisy platia všeobecné licenčné podmienky a to najmä, že používateľ smie získané dáta využívať len na vedeckovýskumné a výučbové účely. Zakazuje sa komerčné využívanie získaných údajov, ich šírenie a distribúcia. Ďalej sa zakazuje sťahovať celé elektronické informačné zdroje (EIZ) alebo ich podstatné časti, celé čísla periodík a úplne vylúčené je použitie mechanizovaného kopírovania dát (napr.: download manager a pod.).

Prístup pre autorizovaných užívateľov je zdarma na základe overenia IP adresy.