Prejsť na obsah
Verejnosť

Po fantastickom odštartovaní v marci 2014, po ktorom nasledovalo vzrušujúce finále a výber dvanástich víťazných tímov je možné už teraz považovať výzvu EIT ICT Labs Idea Challenge za veľký úspech. Na začiatku septembra 2014 dostane ďalších dvanásť IKT tímov príležitosť vyhrať celkovo 320.000 Eur, koučing v EIT ICT Labs akcelerátore a šesťmesačné využívanie kancelárskych prie v Co-location centre v rámci Európy. Navyše, víťazstvo tiež znamená prístup k obrovskému inovačnému networku, ktorý EIT ICT LABS vytvorili s vyše 120 partnermi z popredných európskych a svetových ICT spoločností ako aj špičkových univerzít a výskumných inštitútov.

Idea Challenge synergicky prispieva k cieľom, stanoveným v programe Horizont 2020 a sústreďuje sa na osem najdôleťitejších trendov v oblasti ICT, ktoré tiež korešpondujú s Akčnými plánmi EIT ICT Labs: Health & Wellbeing, Smart Spaces, Cyber-Physical Systems, Future Cloud, Cyber Security and Privacy, Internet of Things, Urban Life and Mobility or Smart Energy Systems.

Súťaž:

Výzva je určená študentom a rozvíjajúcim sa startupom s biznis zámerom, aby predložili nápady, ktoré sa budú dotýkať tém ako Smart Energy Systems, Internet of Things, Cyber Security & Privacy or Urban Life & Mobility, atď. Najlepšie tímy dostanú pozvánku do Londýna, Trenta, Berlína alebo Štockholmu (v závislosti od témy), kde budú mať možnosť predostrieť svoje myšlienky a nápady expertnej porote.

Prihlásiť sa je potrebné do 30. 9. 2014. Prihlášky je možné zaslať online cez www.ideachallenge.eitictlabs.eu