Prejsť na obsah
Verejnosť

Pozývame vás na seminár Duševné vlastníctvo v praxi, ktorý sa uskutoční 26. 2. 2020 o 13.30 na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava, 1. posch., miestnosť A212.

Prednášajúca JUDr. Lucia Rybanská.

Predmetom prednášky bude rozdiel medzi školským dielom a zamestnaneckým dielom z pohľadu Autorského zákona, vysvetlenie pojmu zamestnanecký vynález v kontexte Patentového zákona, ochrana vynálezu na Slovensku a v zahraničí. Všetko podložené praktickými príkladmi.

Seminár je určený najmä doktorandom a mladým výskumným pracovníkom, ktorí získajú prehľad o možnosti ochrany svojej tvorby.

Kapacita miestnosti je obmedzená, preto sa zaregistrujte čo najskôr.