Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum vedecko-technických informácií SR pozýva všetkých záujemcov na  druhý zo série odborných seminárov, ktorých cieľom je prostredníctvom vybraných tém priblížiť problematiku duševného vlastníctva a transferu technológií. Seminár sa uskutoční 20. marca 2013 priamo v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Registrácia na seminár prebieha do 15. marca. Viac informácií o podujatí: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/dusevne-vlastnictvo-a-transfer-technologii-ii..html?page_id=1140