Prejsť na obsah
Verejnosť

Slovenská technická univerzita v Bratislave k prijímaciemu konaniu pre akad. rok 2006/2007 oznamuje nasledovné:

 

 

Komisia rektora STU

Pre posúdenie rozhodnutí o neprijatí uchádzačov na štúdium pre akademický rok 2006/2007 bude zasadať:

- pre neprijatých na bakalárske štúdium - 18. 7. 2006

- pre neprijatých na inžinierske štúdium – 22. 8. 2006.

 

 

2. kolo prijímacieho konania  sa uskutoční na nasledovných fakultách:

Stavebná fakulta STU -    19. 9. 2006

-  Strojnícka fakulta STU –    30. 8. 2006  

-  Fakulta elektrotechniky a informatiky STU -   5. 9. 2006

-  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU -   15. 8. 2006

-  Materiálovotechnologická fakulta STU –   25. 8. 2006.

 

 

Komisia rektora STU

Pre posúdenie rozhodnutí o neprijatí uchádzačov na štúdium v 2. kole prijímacieho konania bude zasadať pre neprijatých na bakalárske a inžinierske štúdium dňa 19. 9. 2006.