Prejsť na obsah
Verejnosť

15.7. 2009 je uzávierka podávania žiadostí o výskumné štipendiá vlády Nového Zélandu. Štipendium sa poskytuje na celú dobu doktorandského štúdia. Výška štipendia je NZ$ 1708.33/mesačne, plus náhrada za cestovné náklady a poistenie. Podrobnosti.

Informácie o ďalších uzávierkach pre podávanie žiadostí o štipendiá.