Prejsť na obsah
Verejnosť

Svetový výskum v oblasti jadrovej energie smeruje k vyššej efektivite. Vedci hľadajú nové radiačne odolnejšie materiály, nové druhy palív či chladiacich systémov. Súčasťou výskumu je aj Slovenská technická univerzita v Bratislave. Traja doktorandi z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva Fakulty elektrotechniky a informatiky STU sa v týchto dňoch vracajú zo stáže v Južnej Kórei.

Jadrový výskum sa aktuálne zameriava na vývoj reaktorov IV. generácie. Tie by mali zvýšiť efektivitu využitia paliva, zvyšovať bezpečnosť a redukovať problém s uskladnením použitého jadrového paliva. Výskumné tímy v Európe a vo svete pracujú na niekoľkých konceptoch nových reaktorov. Medzi najvýznamnejšie patria sodíkom chladený rýchly reaktor, olovom chladený rýchly reaktor a plynom chladený rýchly reaktor, ktorého demonštračná jednotka ALLEGRO má šancu byť umiestnená na Slovensku.

Paralelne beží vo svete aj výstavba nového fúzneho reaktora, ktorý by namiesto štiepenia jadrá atómov spájal.

Na výskume fúzneho reaktora aj reaktorov IV. generácie sa  podieľajú aj inštitúcie zo Slovenska, medzi nimi fakulty Slovenskej technickej univerzity. V oblasti výskumu fúzneho reaktora vedci STU skúmajú predovšetkým nové materiály použiteľné na výstavbu. Súčasťou výskumu reaktorov IV. generácie je najmä tím z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU. Traja doktorandi ústavu - Branislav Vrban, Jakub Lüley a Štefan Čerba, sa práve vrátili z ročného pracovno-študijného pobytu vo výskumnom inštitúte KAERI v Južnej Kórei. Nebola to ich prvá skúsenosť so špičkovým svetovým výskumom. Predtým absolvovali študijný pobyt vo výskumnom centre CEA Cadarache vo Francúzsku a ďalšie tréningy v zahraničí. 

Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU kladie dôraz na stáže študentov v zahraničí a takéto pobyty absolvuje počas roka viacero jeho študentov.

Ak zoberieme do úvahy tempo a počet vedcov zainteresovaných do svetového výskumu rýchlych reaktorov začína to pripomínať technologické preteky v riešení nedostatku energetických zdrojov. Len vo francúzskom centre na vývoji sodíkového konceptu pracovalo viac ako 550 vedcov,“ hovorí Branislav Vrban. „V KAERI sme sa venovali výpočtu citlivostných profilov systému za účelom zníženia výpočtových neistôt. Znie to zložito, ale v princípe sme sa snažili zvýšiť výpočtovú presnosť a vytvoriť lepší, bezpečnejší a účinnejší dizajn reaktora. V Južnej Kórei, ktorá je dnes ázijským lídrom v oblasti jadrovej energetiky, skúmajú rôzne koncepty s dôrazom na vývoj vlastného sodíkového reaktora s kovovým palivom,“ dodáva.

„V Kórei sme pôsobili v laboratóriu zodpovednom za vývoj aktívnej zóny prototypu sodíkového reaktora. Nami vyvinuté kódy budú využívané v ďalších fázach dizajnovania. Na základe získaných skúseností veríme, že po návrate na Slovensko budeme prínosom v procese finalizácie dizajnu reaktora ALLEGRO,“ hovorí Jakub Lüley.

Traja doktorandi chcú skúsenosti získané z Francúzska, Kórei, Ruska a USA využiť na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU nielen v oblasti výskumu, ale aj pedagogiky a pri vedení atraktívnych bakalárskych a diplomových prác.

V minulom roku sme na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU získali podporu z APVV na výskum neutroniky reaktora ALLEGRO, kde sme si zadali pomerne ambiciózne ciele, takže nás čaká náročné obdobie. No a v neposlednom rade nás čaká spísanie a obhájenie dizertačných prác,“ hovorí Štefan Čerba.

Doktorandi STU V KAERI (Korea Atomic Energy Research Institute):

Doktorandi v Kórejskom inštitúte pre výskum jadrovej energie