Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal na slávnostnom zasadnutí VR STU dňa 23. apríla 2015 čestný titul Doctor honoris causa profesorovi Petrovi Schaafovi, pôsobiacemu výskumne aj pedagogicky na TU Ilmenau.
P. Schaaf sa vo výskumnej sfére orientuje najmä na materiálový výskum tenkých vrstiev, nanoštruktúr, funkcionálnych materiálov, kovov, polovodičov, keramiky a kompozitov materiálov s limitovanými rozmermi; na testovanie a analýzu materiálov; na výskum materiálov pre premenu, skladovanie a prenos energie,...

Je členom viacerých odborných spoločností a združení, ako MRS – Spoločnosť pre materiálový výskum (USA), IUVSTA – Medzinárodná únia pre vákuovú vedu, techniku a aplikácie, DGM – Nemecká spoločnosť pre materiálový výskum, VDI – Združenie nemeckých inžinierov, DPG – Nemecká fyzikálna spoločnosť, DGzfP – Nemecká spoločnosť pre nedeštruktívne testy, DVG – Nemecká vákuová spoločnosť, GMM – Nemecká spoločnosť pre mikroelektroniku a mikrosystémy, rozličné pracovné skupiny v materiálovom výskume...

Počas svojho profesionálneho života pôsobil na viacerých významných pozíciách:
ako riaditeľ Inštitútu pre materiálové inžinierstvo na TU Ilmenau, vedecký riaditeľ testovacieho centra pre tenké vrstvy a materiály, podpredseda pre Divíziu povrchového inžinierstva IUVSTA, riaditeľ komisie expertov „Materiály pre energetické technológie" Nemeckej spoločnosti pre vedu o materiáloch, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky na TU Ilmenau...

Prof. Schaaf je tiež editorom a autorom viacerých kníh, kapitol v knihách a súborných článkov. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 príspevkov a viac ako 195 vstupov vo SCC Web. Jeho h-faktor je 25 s viac ako 2 500 citáciami.
Doteraz vychoval z 16 doktorandov.

Počas akademickej slávnosti si z rúk rektora STU prevzali univerzitné ocenenia aj ďalšie osobnosti z TU Ilmenau – V. Breternitz a H. Tipmann (Medailu STU), F. H. Uhlmann (Plaketu STU). Udelenie týchto ocenení je vyjadrením uznania za rozvoj a podporu vzájomnej spolupráce medzi FEI STU a TU Ilmenau, ktorej 50. výročie si v týchto dňoch pripomíname.

slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf

slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf

slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf slavnostna vedecka rada drhc peter schaaf