Prejsť na obsah
Verejnosť

Docenti Mikuláš Bittera a Maximilián Strémy budú vykonávať činnosti v oblasti vzdelávania, resp. strategických projektov a rozvoja. Poverený rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Oliver Moravčík im zveril tieto úlohy s účinnosťou od 1. septembra 2021.

Profesor Moravčík podľa článku 6 Organizačného poriadku Rektorátu STU s účinnosťou k 1. septembru 2021 poveril  doc. Ing. Mikuláša Bitteru, PhD. výkonom činností v oblasti vzdelávania, mobility a starostlivosti o študentov STU.

 Doc. Ing. Maximiliána Strémyho, PhD. poveril výkonom činností v oblasti strategických projektov a rozvoja STU podľa článku 9 toho istého predpisu.

„Verím, že mimoriadne schopnosti a dynamiku, ktoré ste preukázali počas doterajšieho pôsobenia na fakultách, prinesú pozitívne výsledky na prospech celej Slovenskej technickej univerzity ako modernej inštitúcie s vysokým domácim i medzinárodným kreditom,“ povedal pri odovzdávaní poverení profesor Moravčík.

Doc. Ing. Mikuláš Bittera, PhD. pôsobí od roku 2019 ako riaditeľ Ústavu elektrotechniky FEI STU. Venuje sa výskumu v oblasti meracej techniky a EMC. Vyučuje na Oddelení meracej techniky Ústavu elektrotechniky FEI STU, je vedúcim záverečných prác pre všetky stupne VŠ štúdia.

Od roku 2020 je členom Správnej rady STU, od roku 2019 členom Akademického senátu STU i  Vedeckej rady FEI STU. V rokoch 2015-2019 bol prodekanom pre bakalárske štúdium. Pôsobil tiež ako vedúci Oddelenia meracej techniky a pedagogický zástupca Ústavu elektrotechniky a člen Akademického senátu FEI STU i predseda jeho zamestnaneckej časti. Je koordinátorom spolupráce medzi FEI STU a CERN. Inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU ukončil v roku 2001, doktorandské v roku 2007, habilitoval v roku 2012.

Doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD. pôsobí od roku 2018 ako prodekan pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty MTF STU v Trnave. Je členom komisie ECLC Education Working Group pod programom EIT RAW Materials Academy, členom Vedeckej Rady MTF STU. Jeho domovské pracovisko je Ústav výskumu progresívnych technológii, je riaditeľom SlovakION. Pedagogickú činnosť vyvíja na UIAM MTF, vedie diplomové a bakalárske práce, je školiteľom dizertačných prác, spolugarantom ŠP na III. stupni v odbore automatizácia. Je úspešným riešiteľom viacerých medzinárodných a domácich projektov, medzi nimi projektu H2020 vo výzve teaming, ktorý koordinoval. Prednášal na Slovensku i v zahraničí, v rokoch 2018-2019 bol expertom za SR v medzinárodnom projekte EK H2020, v rokoch 2014-2018 I. zástupcom riaditeľa Ústavu výskumu progresívnych technológií (UVPT),  2015-2020 zakladateľom a lídrom Minerva Group - neziskovej organizácie a dobrovoľníckej skupiny mladých výskumníkov a študentov na STU. V období 2007-2014 bol riaditeľom spoločnosti Qintec s.r.o., zameranej na IT, automatizáciu, vedecko-výskumné a hospodárske projekty a tiež pedagogickým a vedeckovýskumným pracovníkom MTF STU v Trnave, kde v roku 2002 ukončil inžinierske a v roku 2009 doktorandské štúdium, v roku 2012 tam habilitoval.