Prejsť na obsah
Verejnosť

Doc. Ing. Marian Veselý, CSc., si v pondelok 5. 12. 2016 prevzal titul Dr. h. c. z rúk rektora TU Ilmenau

"V roku 2015 sme oslávili 50 rokov spolupráce s TU Ilmenau. Spoluprácu začal z našej strany pán profesor Espe v roku 1965. Od roku 1967 som k nemu nastúpil na internú ašpirantúru. Ja sám som sa na spolupráci podieľal 47 rokov. Ocenenie patrí všetkým, ktorí sa aktívne na spolupráci z našej strany podieľali. S TU Ilmenau spolupracujeme v oblasti elektroniky, riešime spoločné projekty, merania na oboch inštitúciach, prebieha výmena vzájomná doktorandov. Je potešiteľné, že najdlhšie trvajúca medzinárodná spolupráca pre TU Ilmenau i STU pokračuje dodnes a naďalej sú do nej zapojení viacerí výskumníci na oboch stranách," povedal docent Veselý.

Celý jeho príhovor v nemeckom jazyku tu.

Docent Veselý pôsobí aktuálne v Centre pre nanodiagnostiku Slovenskej technickej unvierzity v Bratislave.

Docent M. Veselý, rektor TU Ilmenau Prof. Peter Scharff (v červenom talári) a dekan Peter Schaaf

docent Vesely na TU Ilmenau

Zhromaždenie pri príhovore

zhrozdenie pri prihovore

prihovor doc. Veseleho