Prejsť na obsah
Verejnosť


Ústav dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave a spoločnosť Matador Holding, a.s.  podpísali v októbri 2013 zmluvu o vzájomnej vedecko – výskumnej spolupráci. Zmluva je podpísaná na obdobie troch rokov.

Podpis zmluvy je vyústením prvej fázy úspešného projektu študentského inkubátora, ktorý založila spoločnosť Matador v spolupráci s STU v Bratislave. Inkubátor pozostáva z dvoch špecializovaných tímov študentov STU vedených doktorandmi STU. Jeden tím tvoria študenti Strojníckej fakulty STU a druhý tím študenti Fakulty architektúry STU. Každý tím pracuje na zadaniach, ktoré sú prepojené s reálnou výrobnou praxou.

"Tím dizajnérov mal v prvej fáze projektu za úlohu navrhnúť virtuálnu koncepčnú štúdiu osobného automobilu pre rok 2025 na alternatívny pohon. Hlavnou ideou prezentovanej štúdie automobilu bolo vizuálne vyjadriť firemnú identitu spoločnosti Matador a zároveň transparentným a čistým dizajnom komunikovať elektrický pohon vozidla. Hlavnou inšpiráciou študentov pri tvorbe dizajnu bol býk, ktorého štylizované prvky sa objavujú na prednej maske štúdie," vysvetľuje Mgr. art. Jozef Turlík, supervízor projektu za časť dizajn.

Druhá fáza projektu sa rozbieha v týchto týždňoch. V nej majú študenti vyrobiť reálny model navrhnutého vozidla v mierke 1:4. Model vyrobia kombináciou ručných modelárskych techník a progresívnych prototypovacích technológií, ktoré umožňujú efektívne prepojenie virtuálnej kreatívnej práce s reálnym výrobným procesom.

Projekt je jednou z ukážok spolupráce univerzity, v tomto prípade Ústavu dizajnu FA STU, s fimami z praxe. "Je to výborná platforma pre tých študentov, ktorí chcú svoje štúdium prepojiť s reálnym priemyslom a hľadajú šancu ukázať svoj potenciál," hovorí Turlík.

Spoločnosť Matador okrem toho, že utvorila priaznivé podmienky pre prácu študentov, zabezpečila projekt  materiálne (počítače, softvér, odborné exkurzie) a podporila modernizáciu ateliérov Ústavu dizajnu.

Ústav dizajnu FA STU kladie dôraz na navrhovanie pre prax. Okrem spoločnosti Matador spolupracuje s mnohými ďalšími spoločnosťami a dáva študentom priestor spájať svoje projekty s reálnym priemyslom, ide napr. o spoločnosti Škoda Auto, OMS, Vitra, Unicef a mnohé ďalšie.

TA3 o projekte.

Vizualizácia (zhora, z profilu, detail svetla):

vizualizacia