Prejsť na obsah
Verejnosť

PREČO? ... lebo si opäť pripomíname Deň učiteľov ...

ČO? ... baletné predstavenie Made in: Canada ...

KDE? ... v historickej budove SND na Hviezdoslavovom námestí ...

KEDY? ... 28. marca 2011 o 19.00 hod.

KDE MOŽNO ZÍSKAŤ VSTUPENKY?

... ak ste dostali pozvánku, tak  na základe vyplnenej a zaslanej návratky najneskôr do 18. 3. 2011 ...
... ak ste pracovník fakulty, tak na sekretariáte dekana príslušnej fakulty...
... ak ste pracovník rektorátu alebo univerzitného pracoviska, tak na útvare práce s verejnosťou R-STU ...
Distribúcia vstupeniek od 14. 3. 2011.

Tešíme sa na stretnutie s vami.