Prejsť na obsah
Verejnosť

Vedenie Slovenskej technickej univerzity zorganozovalo ku Dňu učiteľov návštevu  baletného predstavenia Made in Canada v historickej budove Národného divadla.

 „Slovo učiteľ znamenalo v minulosti veľa. Učiteľstvo nie je zamestnanie, je to poslanie. Ťažké a náročné, ak ho človek vykonáva poctivo. A najmä zodpovedné – pretože od neho závisí budúcnosť človeka, ľudí, krajiny,“ privítal prítomných rektor Robert Redhammer.

Na záver svojho vystúpenia predstavil prítomným emeritných profesorov, ktorí boli vymenovaní v roku 2010:

  • prof. Ing. Ladislava Andrášika, DrSc., z Ústavu manažmentu STU,
  • prof. Ing. Jána Garaja, DrSc., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU,
  • prof. Ing. Júliusa Krempaského, DrSc., z Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,
  • prof. Ing. Františka Ohrabla, PhD., zo Stavebnej fakulty STU.

Rektor Redhammer odovzdal emeritnému profesorovi Júliusovi Krempaskému pri príležitosti životného jubilea 80 rokov Plaketu STU za vedecký a pedagogický prínos a popularizáciu fyziky.