Prejsť na obsah
Verejnosť

STU realizuje niekoľko programov na podporu mladých výskumníkov. Jedným z nich je program Grantovej schémy na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov.

Dňa 22. 6. 2017 rektor STU odovzdal dekréty úspešným excelentným tímom mladých výskumníkov. V poradí v treťom ročníku uspelo spolu 8 tímov z piatich fakúlt.

Najvyššie v hodnotení sa umiestnili dva projekty:

  • Zvyšovanie úspešnosti strojového učenia prepájaním rôznorodých zdrojov údajov, hlavný riešiteľ Ing. Ivan Srba, PhD., FIIT a
  • Mikropolutanty a rezistentné kmene baktérií, ich monitoring a možnosti použitia inovatívnych postupov na ich odstránenie - nanomateriály a železany, hlavný riešiteľ Ing. Jozef Tichý, FCHPT.

 ocenení mladí vedci si prvzali granty na výskum

Ďalšie v poradí skončili projekty:

  • Laboratórium virtuálnych elektrární, Mgr. Michal Chudý, PhD., FEI a 
  • Vývoj a spájanie analytických metód a postupov na komplexnú kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu biologicky aktívnych látok v zložitých matriciach, Ing. Kristína Cinková, FCHPT.

O piate až ôsme miesto sa delia s rovnakým počtom bodov štyri projekty:

  • Analýza vplyvu zelenej infraštruktúry na kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele povrchovej a podzemnej vody v urbanizovanom území, Ing. Jaroslav Hrudka, PhD., zo SvF,
  • Výskum práškových materiálov v sorpčno-desorpčných procesoch, Mgr. Peter Kotora, PhD., zo SjF,
  • Použitie recyklovaného materiálu na aditívnu výrobu tvarových dielov v automobilovom priemysle, Ing. Jana Gulanová, PhD., zo SjF a
  • Návrh a výroba tlačených flexibilných elektronických prvkov s využitím technológie inkjet tlače, Ing. Michal Mičjan z FEI.

Do výzvy sa tento raz zapojilo celkovo 23 projektov zo všetkých fakúlt i z Ústavu manažmentu. Najviac žiadostí o grant (11) podala FCHPT a 3 žiadosti SjF. Po dva návrhy pripravili FEI, FA, MTF a po jednom SvF, FIIT a Ústavu manažmentu.

Po prebratí dekrétov mladí výskumníci diskutovali s pánom rektorom prof. Ing. Robertom Redhammerom, PhD. a pánom prorektorom prof. Ing. Mariánom Peciarom, PhD., o svojich výskumných zámeroch.

ocenení mladí vedci si prevzali granty na výskum

5

1

2

3

4

Foto: Matej Kováč, M. Mihalik