Prejsť na obsah
Verejnosť
Decembrové Biznis raňajky v Univerzitnom technologickom inkubátore

Hosť: Jaroslav Naskovič a Ľubomír Kucka (CVTI)
Téma: Značka a image firmy - ochranná známka v podnikaní
Termín: 12.12.2017 od 9:00 - 11:00 hod. 
Miesto: Univerzitný technologický inkubátor STU, Pionierska 15, 831 02 Bratislava - 1. poschodie. č. miestnosti 1.02
Obsah:

• Aké sú súčasti vizuálnej identity firmy – značka, logo, slogan ...
• Na čo nezabudnúť v počiatočnej fáze budovania značky.
• Ako mi v podnikaní pomôže ochranná známka?
• Aké sú podmienky pre získanie ochrannej známky na Slovensku a vo svete?
• Nástroje na získavanie informácií v oblasti ochranných známok.
 
Registrácia: pomocou elektronického formulára najneskôr do 11.12.2017 do 15:00 hod.