Prejsť na obsah
Verejnosť

Cena Danubius bola vytvorená v roku 2011 rakúskym Spolkovým ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo (BMWFW) a Inštitútom pre dunajský región a strednú Európu (Institute for the Danube Region and Central Europe - IDM) so zámerom oceniť osoby s mimoriadnymi úspechmi v ich vedeckej a praktickej činnosti vo vzťahu k dunajskému regiónu.

V roku 2016 bude ocenenie Danubius už po tretíkrát doplnené aj cenou pre mladých vedcov "Danubius Young Scientist Award". Toto ocenenie bude udelené 14 mladým vedcom - jedno v každej krajine, ktorá je súčasťou stratégie EÚ pre podunajskú oblasť (Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Nemecko, Maďarsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Rumunsko a Ukrajina]. Ocenenie sa snaží upozorniť na vedeckú prácu a talent mladých výskumníkov a zviditeľniť vedeckej komunity v regióne. Okrem toho má ocenenie za cieľ povzbudiť mladých vedcov aby sa zapojili do vedeckého skúmania mnohorakých problémov a otázok úzko súvisiacich s dunajským regiónom.

Cenou pre úspešných laureátov bude taktiež finančné ohodnotenie vo výške 1200 euro. Uzávierka nominácií je 17. mája 2016.

Kritériá:

  • Vedecká excelentnosť a inovatívny prístup k akademickej práci.
  • Tematická relevantnosť vedeckej práce k otázkam / problémom dunajského regoónu.
  • Význam vedeckej práce musí presahovať štátne hranice.
  • Potenciál kandidáta (napríklad členstvo v medzinárodných sieťach, účasť na vedeckých projektoch, história publikácie, skúseností s výučbou a pod.).
  • Žiadna formálna veková hranica ALE, obmedzenie na účastníkov, ktorým bol udelený ich inžiniersky titul / PhD max. pred 5 rokmi (= nie pred 1. januárom 2011).

Kandidáti na Danubius Young Scientist Award môžu pochádzať zo všetkých vedných odborov. Počet kandidátov na organizáciu je obmedzený na maximálny počet 3. Očakáva sa, že udeľovanie cien sa bude konať v októbri / novembri 2016, pravdepodobne v súvislosti s niektorou vedeckou akciou podporovanou stratégiou EÚ pre dunajský región.

Viac podrobností nájdete na stránke IDM.