Prejsť na obsah
Verejnosť

V Aule Dionýza Ilkoviča sa odohrala ďalšia očakávaná radostná udalosť; náš nový čestný doktor je vedec, ktorý s našou Fakultou chemickej a potravinárskej technológie spolupracuje už od augusta 1998. Udelenie čestného titulu „doctor honoris causa” profesorovi Armstrongovi je ocenením jeho výrazného príspevku k rozšíreniu poznatkov v oblasti využitia moderných separačných techník na analýzu biologicky aktívnych látok a intenzívnej spolupráce a všestrannej podpory pracovníkov a študentov spomínanej fakulty pôsobiacich v oblasti analytických separačných metód. Tieto aktivity výrazne prispeli k šíreniu dobrého mena Slovenskej technickej univerzity vo svete.


Čas je jedna z veličín, ktorej každý z nás má len konečné a obmedzené množstvo. Keď sa minie, už sa nedá získať späť. „Väčšina iných vecí, ako napríklad šťastie, peniaze, spokojnosť či sklamanie, sa počas života neustále mení. Preto je pozitívnym cieľom každého človeka počas života prispieť niečím pozitívnym k svetu, ktorý máme, a učiť, prípadne umožniť iným ľuďom, aby urobili to isté. To znamená robiť dobrú voľbu, aby sme vykonali to najlepšie, čo môžeme urobiť s danými schopnosťami, zdrojmi a časom. Existuje viacero spôsobov, ako tento cieľ dosiahnuť,“ hovorí náš nový čestný doktor s tým, že sa snažil uskutočňovať ich tým, že sa sústredil na výskum, výučbu a rodinu. „Niekto môže považovať tieto veci za samostatné, napriek tomu, že sú v skutočnosti prepojené, a v mojom svete aj neoddeliteľné.“

Výskum zahŕňa vývoj nových poznatkov a/alebo objavy postupov, ktoré vedú k vynálezom a riešeniu problémov. Robiť to a učiť iných, aby sa správali podobne, posúva vpred podmienky, v ktorých ľudstvo žije. „Okrem toho, a to už záleží na individuálnom prežitku, taká činnosť môže byť veľkým zdrojom radosti a spokojnosti. Úspešní vedci majú často zdanlivo zvláštnu kombináciu ega a pokory; a sú potrebné obidve, aby vedec našiel v sebe hnaciu silu po zlyhaniach a neúspechoch (v presvedčení, že sú len dočasné), a tiež po úspechoch, ktoré budú postupne prekonané, pretože úspech je čiastkovou súčasťou rozširujúceho sa celku a vedec nikdy nemôže urobiť všetko,“ hovorí ďalej Armstrong. „Možno však niekto, koho sme učili alebo ovplyvňovali, bude pokračovať a bude ovplyvňovať ďalších. To je spôsob, ako sa môžeme priblížiť k nesmrteľnosti.“

Pretože je vedec, meria veci alebo vymýšľa lepšie spôsoby, ako analyzovať veci s cieľom modelovať systémy alebo testovať teóriu. Preto vždy cítil, že je jednoduché zistiť, či bolo dôležité to, že sa niekto narodil - to znamená kvantifikovať existenciu človeka - čo môže byť vyjadrené súčtom v troch bodoch:

  1. Ak vymýšľate, objavujete, rozvíjate alebo prispievate k niečomu prospešnému, čo by sa neudialo bez vášho prispenia.
  2. Ak ovplyvňujete, učíte, vediete alebo chránite niekoho, kto robí činnosti uvedené v predchádzajúcom bode 1, ak by ich bez vašej pomoci nemohol realizovať.
  3. Vaše deti.
    „Zatiaľ čo sa snažím oboznámiť moju biologickú rodinu a moju akademickú rodinu s uvedenou "filozofiou", nikdy som nepožadoval, aby ju niekto prispôsobil, alebo dokonca prijal. Zdala sa mi logická.“

 

Jeho akademická rodina pozostáva nielen z jeho študentov a spolupracujúcich post doktorandov (približne 160), ale tiež zo spolupracovníkov z iných inštitúcií. „Títo oddaní a skvelí jednotlivci sú súčasťou toho, čo robí život a výskum hodnotným. Rovnako to platí tu, na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Spolupráca s profesormi Jánom Krupčíkom, Ivanom Špánikom a Jozefom Lehotayom, spolu s ďalšími ich študentmi a kolegami (ospravedlňujem sa za to, že nepomenujem všetkých) viedla k napísaniu 50 recenzovaných publikácií v najkvalitnejších časopisoch v danej oblasti. Jeden z mojich obľúbených článkov bol uverejnený v Journal of Chromatography A v roku 2003 na tému "Stanovenie interkonverzných energetických bariér separačnými metódami”. Odporúčam a používam ho nepretržite, pretože zhŕňa a jasne popisuje metódy na skúmanie interkonverzie mnohých dôležitých molekúl. V poslednom čase publikované príspevky o komprehenzívnych dvojrozmerných separačných metódach ovplyvňujú mnohé oblasti vedy a techniky na celom svete. Tieto, ako aj mnohé iné významné publikácie, by nebolo možné vytvoriť bez účasti vysokokvalitných ľudí a vedcov na tejto univerzite.“

Jeho prvá návšteva Slovenska a STU v Bratislave sa uskutočnila v júni 1996, keď na 10. medzinárodnom sympóziu o pokrokoch a aplikáciách chromatografie v priemysle v roku 2001 prednášal na tému "Makrocyklické antibiotiká ako chirálne selektory v LC a SFC". S profesormi a doktorandmi debatovali o aspektoch zahŕňajúcich separácie enantiomérov a o ich význame v praxi. „Naša spolupráca v oblasti výskumu s Katedrou analytickej chémie CHTF STU v Bratislave sa začala v roku 1998. Táto spolupráca nastala do veľkej miery z úsilia profesora Jána Krupčíka potom, ako som v auguste 1998 prednášal na 3. Kurze chirálnej chémie v Smoleniciach pre 108 študentov a učiteľov zo Slovenskej technickej univerzity a Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity PJ Šafárika v Košiciach . V roku 2001, 2004 a 2007 som opäť navštívil Slovensko. Profesori Krupčík a/alebo Špánik navštívili Texas trikrát, aby prezentovali svoje výsledky, nedávno v roku 2017 na 41. Medzinárodnom sympóziu o kapilárnej chromatografii a 14. Sympóziu GC×GC. Tiež sme sa pravidelne stretávali na medzinárodných konferenciách v celej Európe. Boli vyvinuté metódy na analýzu enantiomérov biologicky aktívnych zlúčenín vo farmácii, biológii, rastlinách, potravinách a životnom prostredí s použitím HPLC a plynovej chromatografie (HRGC), ako aj elektromigračných separačných metód.“

„Prispeli sme približne 45 000 dolármi na nákup separačných kolón a chirálnych sektorov pre HPLC, HRGC a elektromigračné separačné metódy. Tieto separačné materiály boli použité na FCHPT STU vo vedeckých a pedagogických činnostiach vo vzdelávaní absolventov inžinierskych a postgraduálnych štúdií. Tieto separačné materiály prispeli k dokončeniu 10 PhD prác, k habilitácii 2 docentov a k vymenovaniu 1 profesora analytickej chémie. Títo ľudia, ich publikované výsledky, a jednotlivci, ktorých tieto výsledky ovplyvnia v budúcnosti, sú dôležitou súčasťou nášho odkazu. Bezpochyby sme tu všetci urobili niečo užitočné. Práca sa nezdá byť prácou, ak sa robí s potešením. Ja som si túto spoluprácu určite užil.“

 

Foto: Matej Kováč