Prejsť na obsah
Verejnosť

V termíne 1.3. - 20.3. 2006 je uzávierka podávania prihlášok na tri 4-mesačné cykly školení pre slovenských a rakúskych doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v rámci projektu "Uľahčenie vstupu doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom do praxe".
Účastníci školení získajú informácie o možnostiach financovania vedy a výskumu, lepšiu orientáciu v oblasti prípravy a manažovania projektov, vedomosti a zručnosti z manažovania práce vo výskumných organizáciách a práce v tíme.
Cieľovou skupinou sú doktorandi (interní i externí), mladí vedecko-výskumní pracovníci Bratislavského kraja a Viedne (do 35 rokov). Základné podmienky účasti: 
- súhlas zamestnávateľa, 
- aktívna znalosť anglického jazyka, 
- účasť na všetkých školeniach v rámci cyklu. 

Podrobnosti.