Prejsť na obsah
Verejnosť
Slovenská technická univerzita bola spoluorganizátorom medzinárodného architektonického workshopu na aktuálnu tému – Čo ďalej s Hurbanovými kasárňami? Toto zaujímavé podujatie sa konalo v Bratislave od 27. júna do 6. júla 2011 a skladalo sa z dvoch častí – prednášok a workshopu. Zúčastnili sa ho študenti architektonických smerov z pätnástich krajín vrátane Slovenska (Taliansko, Španielsko, Turecko, Chorvátsko, Holandsko, Švédsko, Moldavsko, Rusko, Poľsko, Macedónsko, Belgicko, Nemecko, Ukrajina a Litva). Študenti vytvorili osem tímov, ktoré viedli významní slovenskí architekti – bývalý hlavný architekt mesta Hamburg Peter Gero (garant workshopu), Katarína Jägrová, Tomáš Žáček, Ilja Skoček a Ľubomír Závodný a iní. Mladé tímy pracovali priamo v podkroví Hurbanových kasární a skúsení architekti ich usmerňovali formou voľnej diskusie.

Objekt kasární situovaný prakticky v centre Bratislavy slúžil dlhé roky armáde. V priestoroch sa nachádzalo aj výtvarné štúdio, baletná sála a umelecké súbory, no celý komplex bol pre verejnosť uzavretý. V súčasnosti objekt prešiel pod správu Ministerstva kultúry SR, ktoré preň hľadá nové funkčné využitie.

Workshop ponúkol nové pohľady a ideové návrhy Ministerstvu kultúry SR, ako aj hlavnému mestu s cieľom zaujať širokú verejnosť, a tak podnietiť diskusiu o tejto budove a priestore.