Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum Kariérneho Poradenstva pozýva všetkých študentov na stretnutia s kariérnou poradkyňou a psychoterapeutkou do Kariérnej a psychologickej poradne na STU!

30.3.2011 od 14:00 h stretnutie na tému:
Práca s bariérami pri hľadaní zamestnania/povolania
zamerané na všetky okolnosti, ktoré nám sťažujú cestu k zamestnaniu - od praktických záležitostí, ako je nezamestnanosť a neľahká situácia absolventov na trhu práce, neistá pracovná budúcnosť - a ako túto situáciu zvládať a orientovať sa v nej - až po psychologické aspekty, ako je stres spojený s prácou/neprácou, frustrácia, ťažké nálady, depresia, riešenie konfliktov a vzťahy, nízke sebavedomie, závislosti, partnerské vzťahy a iné ... jednoducho všetko, čo môže pôsobiť ako záťaž - a tiež sa venovať tomu, ako s tým narábať, a ako kto, a ako môže pomôcť
Stretnutie sa bude konať v zasadačke A 212 (1. posch.) na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava.

4.5.2011 od 14:00 h stretnutie na tému:
Hľadanie svojho optima v pracovnom a osobnom kontexte
so zameraním na osobnostný rozvoj, nájdenie seba samého ako po pracovnej a kariérnej stránke, tak aj po osobnostnej, zvýšenie sebavedomia  a aj sociálnych zručností ...
Stretnutie sa bude konať v zasadačke č. 178 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU, Radlinského 9, Bratislava.

Zároveň sa budú konať aj individuálne konzultácie, na ktorých môžete face to face riešiť problémy s našimi odborníkmi:

KARIÉRNA PORADŇA

Individuálne konzultácie:
5.4. a 17.5.2011 od 11:30 - 13:00 h

PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA

Individuálne konzultácie:
12.4. a 10.5.2011 od 11:30 - 13:00 h

fotka_eva_uhrikovaMgr. Eva Uhríková
kariérna poradkyňa

eva@navigaciavpovolani.sk
+421 905 993 355
www.navigaciavpovolani.sk

fotka_brigit_trimajovaMgr. Brigit Trimajová
psychoterapeutka

btrimaj@hotmail.com
+421 917 559 820
www.psychoterapeutka.org

Individuálne konzultácie budú prebiehať v zasadačke CKP-B 313 (2.p.) na Rektoráte STU, Vazovova 5, Bratislava.

Okruhy problémov, ktoré vám naši poradcovia pomôžu riešiť:

 • problém adaptácie sa v novom prostredí
 • neschopnosť sústrediť sa na štúdium
 • nezvládanie skúšky, neúspech v škole
 • neustály stres, panika, stavy úzkosti
 • voľba správneho povolania
 • problémy skomunikáciou
 • depresívne stavy
 • strata sebadôvery, pocit menejcennosti
 • osamelosť
 • problémy v partnerskom živote
 • napäté vzťahy s rodičmi
 • neplánované rodičovstvo
 • týranie zo strany partnera, resp. okolia
 • zvládanie náročných situácií
 • strata blízkeho človeka
 • rôzne druhy závislostí (drogy, alkohol, gambling)
 • násilie
 • bulímia, anorexia
 • rôzne formy fóbií ...

Nezabudni, že každý problém je riešiteľný!