Prejsť na obsah
Verejnosť

Vážení čitatelia,

 v septembri 2009 začíname vydávanie nového ročníka nášho univerzitného časopisu Spektrum. Dovoľte, aby sme vás oboznámili s jeho edičným plánom v nasledujúcom roku. Radi od vás prijmeme zaujímavé návrhy alebo podnety na jeho obohatenie, ktoré sme pripravení flexibilne zaradiť do edičného plánu. V tom prípade nás neváhajte kontaktovať na adrese spektrum@stuba.sk

Edičný plán časopisu Spektrum v akademickom roku 2009/2010

Štruktúra každého čísla má tri základné témy: informácie z STU, nosnú tému a informácie z fakúlt.

 

Obsahové zameranie

September      
Informácie z STU
Priebeh a zhodnotenie Letnej univerzity STU pre stredoškolákov
Informácie z fakúlt

 

Október          
Informácie z STU
Otvorenie školského roka/Analýza úbytku študentov na STU
Informácie z fakúlt

 

November
Informácie z STU
Číslo venované študentom v rámci Medzinárodného dňa študentov (prehľad študentských časopisov)
Informácie z fakúlt

 

December
Informácie z STU
Účasť STU na Akadémii/VAPAC 2009
Informácie z fakúlt

 

Január
Informácie z STU
Aktualizácia dlhodobého zámeru STU
Informácie z fakúlt

 

Február
Informácie z STU
Vyhodnotenie stavu a  aktivít ALUMNI klubu po roku jeho činnosti/Ples STU
Informácie z fakúlt

 

Marec
Informácie z STU
Veda na STU
Informácie z fakúlt

 

Apríl
Informácie z STU
Vzdelávanie na STU
Informácie z fakúlt

 

Máj
Informácie z STU
Medzinárodná spolupráca STU
Informácie z fakúlt

 

Jún
Informácie z STU
Prehľad a zameranie odborných časopisov vydávaných na fakultách STU
Informácie z fakúlt