Prejsť na obsah
Verejnosť

Koncom septembra 2008 bola spustená nová verejná súťaž HLAVA ROKA 2008. Ide o podujatie, ktorého snahou je predstaviť skromné a pracovité vedecké elity verejnosti a zvýšiť prestíž vedeckej a technickej inteligencie v spoločnosti. Súťaž vyvrcholí vyhodnotením na slávnostnom Galavečere, ktorý odvysiela Slovenská televízia.

Ak sa chcete zapojiť do súťaže aj VY, detaily nájdete na web stránke: www.hlavaroka.sk

kde sú dostupné materiály ohľadom súťaže: Prihláška Štatút súťaže Hlava roka 2008 Tlačová správa Hlava roka 2008.

Súťažné prihlášky sa prijímajú spolu so súťažnou prácou do 1. decembra 2008 na poštovej alebo e-mailovej adrese vyhlasovateľa súťaže (s heslom Hlava roka 2008):

Slovenská hlava, s.r.o.

Technická 7 821 04

Bratislava

veda@hlavaroka.sk

Podujatie sa koná pod záštitou Jána Figeľa, člena Európskej komisie zodpovedného za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež a s podporou Dušana Čaploviča, podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny. Ambasádorom súťaže bude Juraj Kukura, známy slovenský herec a riaditeľ divadla.