Prejsť na obsah
Verejnosť

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok v rámci OP cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013.

 

Dátum ukončenia prijímania žiadostí o finančný príspevok: 8. február 2013.

 

Oblasti podpory:

I.1 Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií

I.3 Vzdelávanie, trh práce a zamestnanosť

I.5 Rozvoj cezhrani čného turizmu

II.2 Zachovanie životného prostredia a rozvoj krajiny

  

Oprávnenými oblasťami, v ktorých je možné realizovať projekty operačného programu sú oblasti pohraničia na úrovni NUTS III, rozprestierajúce sa na území Slovenskej a Českej republiky. V Slovenskej republike ide o územie Trnavského, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a v Českej republike o územie Juhomoravského, Zlínskeho a Moravskosliezskeho kraja. Každý podporený projekt musí zároveň na niektorú z týchto oblastí vykazovať preukázateľný cezhraničdopad.