Prejsť na obsah
Verejnosť
30.10.2009 je uzávierka podávania žiadostí na dofinancovanie medzinárodnej spolupráce vysokých škôl vo forme "cestovných grantov" , ktoré sú určené na nadviazanie spolupráce a na prípravu spoločných projektov (Tempus, Erasmus Mundus). Maximálny grant pre účastníka je 1000 EUR. Podrobnosti. (13.10.2009, S.S.)