Prejsť na obsah
Verejnosť

Rektor STU Oliver Moravčík v pondelok 15. novembra odovzdal prof. Ing. Ivanovi Chmúrnemu, PhD. zo Stavebnej fakulty STU dekrét o čestnom titule „profesor emeritus“, ktorý mu udelila Vedecká rada STU v Bratislave. Zároveň odovzdal dekréty šiestim novovymenovaným docentom.

Dekréty si z rúk rektora Olivera Moravčíka prevzali:

doc. Ing. Daniel Arbet, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania elektronika na Ústave elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Alena Brusilová, PhD.,

docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály na Ústave technológií a materiálov Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Martin Garan, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania automatizácia na Ústave aplikovanej mechaniky a mechatroniky Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

doc. Ing. Marcel Kuruc, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania strojárske technológie a materiály na Ústave výrobných technológií Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave,

doc. Ing. Martin Orfánus, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania vodné stavby na Katedre hydrotechniky Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

doc. Ing. Marek Ďubek, PhD.,

docent v odbore habilitačného konania a inauguračného konania stavebníctvo na Katedre technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa slávnostného aktu nezúčastnil a dekrét mu bude poslaný poštou.