Prejsť na obsah
Verejnosť

Prof. Drahoš je známa vedecká osobnosť a jeho odborná práca je úzko spojená s Akadémiou vied ČR, v ktorej pracuje už vyše tridsať rokov ako vedec, organizátor a riadiaci pracovník. Jeho vedecká činnosť je zameraná na diagnostiku a modelovanie viacfázových chemických reaktorov. Je autorom 2 zahraničných a 8 československých patentov a desiatok publikácií v domácich a zahraničných časopisoch. Za výsledky svojej vedeckej práce získal viacero ocenení.

Vo funkcii prezidenta Európskej federácie chemického inžinierstva sa významne podieľa na presadzovaní významu vedy v Európe.