Prejsť na obsah
Verejnosť

Prof. Ing. Ivan Vasilievič Abramov, DrSc., rektor Iževskej štátnej technickej univerzity je uznávaným odborníkom v oblasti spoľahlivosti zložitých mechanických sústav, ich diagnostiky modelovania a teórie a technológie vysokonamáhaných konštrukcií. Je autorom viac ako 20 autorských osvedčení. Jeho výsledky v oblasti dynamiky a životnosti ozubených prevodov s veľkým modulom majú svetovú prioritu. V pedagogickom procese pôsobí vyše 40 rokov.

Ing. Peter Joehnk, PhD., člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ Výskumného centra Rossendorf v SRN je aktívnym organizátorom a riadiacim vedeckým pracovníkom. Od roku 1994 spolupracuje s STU, najmä s Materálovotechnologickou fakultou a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie. Výsledkom tejto spolupráce je niekoľko spoločných grantov a vznik spoločného pracoviska transmisnej elektrónovej mikroskopie. Je dlhoročným členom European Association of Research Managers and Administrators (EARMA)