Prejsť na obsah
Verejnosť

Ján Brodnianský, absolvent Stavebnej fakulty STU, získal v rámci 2. ročníka súťaže Inžinierska cena čestné uznanie za diplomovú prácu s názvom: Návrh lávky pre peších – atypická lanová konštrukcia. Vedúcim jeho práce bol doc. Ing. Rudolf Ároch, PhD.

Súťaž Inžinierska cena už druhý rok organizovalo Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Jednotlivé práce posudzovala odborná porota zložená z autorizovaných inžinierov  Slovenskej komory stavebných inžinierov.

„Porota hodnotila v prvom rade originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, ale aj v tvorivý prístup k riešenému problému, kvalitu riešenia a možnosť  praktického využitia,“ povedal predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov Vladimír Benko.

„Veľmi si vážim organizátorov Inžinierskej ceny. Pre mladých ľudí  je povzbudením, keď  sa skupina renomovaných odborníkov  o ich práci vyjadrí, že je kvalitná a stojí za to, aby sme jej venovali pozornosť,“ povedal rektor Slovenskej technickej univerzity Robert Redhammer.

Hlavnú cenu Inžiniersku cenu 2011/2012 získal Štefan Gavura zo Žilinskej univerzity za prácu s názvom Posúdenie únosnosti dosky proti porušeniu pretlačením v zmysle STN EN 1992-1-1. Okrem Jána Brodnianského si čestné uznanie odniesol aj Peter Tkáč (práca: Kráčajúci mobilný podvozok servisného robota) a Valéria Mrásková (práca Nemocničná budova), obaja  z Technickej univerzity v Košiciach.

Ján Brodnianský vo svojej práci prezentoval tri rôzne atypické spôsoby závesnej lávky, pričom určoval optimálnu konštrukciu lávky vzhľadom na rôzne parametre ako zaťaženie, zmeny teploty a pod.

FOTO: Rektor STU R. Redhammer a J. Brodnianský, ocenený čestným uznaním za  diplomovú prácu Návrh lávky pre peších – atypická lanová konštrukcia.

inžinierska cena