Prejsť na obsah
Verejnosť

Súčasťou Slovenskej technickej univerzity je CAŠ STU, ktoré zabezpečuje:
-  prevádzku spravovaných  športových objektov a zariadení,
-  priestorové podmienky na pedagogický a tréningový proces a voľnočasové aktivity študentov STU,
-  spoluorganizuje športové, telovýchovné a spoločensko-kultúrne podujatia,
-  poskytuje služby súvisiace s využívaním športových objektov.

 Ktoré športové objekty a zariadenia ponúka?

Športový areál P. Gleska, Mladá garda:
-
atletický štadión – umelý povrch bežeckej dráhy a trávnatá plocha v strede dráhy,
- futbalové ihrisko – umelá tráva a osvetlenie ihriska,
- dve viacúčelové ihriská – umelý povrch, 1 ihrisko s osvetlením.

Športový objekt Mladosť, Mlynská dolina:
-veľká telocvičňa, malá telocvičňa, posilňovňa.

Tenisový areál s nafukovacou halou v areáli ŠD Mladá garda:
- 7 tenisových kurtov, v zimnom období možnosť prekryť 4 kurty pretlakovou halou.

Všetky športové objekty a zariadenia sú vybavené prevádzkovými a sociálnymi priestormi – šatne, sprchy, toalety, ozvučenie.

V rámci voľnočasových aktivít študentov STU v Športovom areáli P. Gleska prevažuje záujem o využívanie futbalového ihriska /futbal, frisbee/ a viacúčelových ihrísk /minifutbal, basketbal, volejbal, tenis/, menší záujem je o atletický areál /kondičný beh/. Športoviská využívali prevažne študenti  ubytovaní v ŠD Mladá garda.

CAŠ v spolupráci s RUŠ ŠD Mladá garda hľadalo vhodnú formu spolupráce so študentmi STU, ako s najväčšou skupinou užívateľov spravovaných športových zariadení. Cieľom bolo ponúknuť takú formu prevádzky športovísk, ktorá udrží ich záujem o pravidelnú pohybovú aktivitu. V šk. roku 2010/11 bol preto uvedený pilotný projekt:

                                                   „Klubová karta“
umožňujúci študentom i zamestnancom STU za finančne výhodných podmienok uskutočňovať športové aktivity na všetkých športoviskách areálu P. Gleska, v rozsahu až 70 hodín týždenne. (Bližšie informácie o získaní klubovej karty sú v časopise Spektrum č.9/2011).

Aké súťaže a podujatia sa organizovali v r. 2010?
- Zimný turnaj vo futbale organizovaný Bratislavským futbalovým zväzom,
- Športové dni vo viacerých športoch, organizované pre študentov a zamestnancov FA STU a  FCHPT STU,
- Majstrovstva STU študentov a Majstrovstvá STU zamestnancov vo futbale,
- Súťaž „Vysokoškolská liga Bratislavy vo futbale“,
- Slovenský pohár v hasičskom športe,
- Celoslovenská atletická súťaž Hnutia špeciálnych olympiád,
- Medzinárodné  preteky v atletike „Memoriál Tomáša Babiaka“,
- Majstrovstvá SR družstiev dorastu v atletike,
- Majstrovstvá SR žiakov v atletike,
- Majstrovstvá Bratislavy dospelých a mládeže v atletike,
- atletické súťaže mládeže organizované AO TJ Slávia STU, Bratislavským zväzom atletiky, Centrom voľného času Bratislava III,
- športovo-spoločenské podujatia firiem a podnikov – Poštová banka, a.s., MEDUSA Group, Golden PEA s.r.o., T-Industry, s.r.o.

Športový areál P. Gleska – na jeho športoviskách sa v roku 2010 uskutočnilo viac ako 1000 hodín organizovanej športovej a pohybovej aktivity.

Športový objekt Mladosť v Mlynskej doline umožňuje športové aktivity v celoročnej prevádzke – volejbal, minifutbal, florbal, bedminton, tenis, tanečný šport, bojové umenia a športy, posilňovacie aktivity. Najväčší záujem o športové aktivity je v pondelok – piatok a v nedeľu od 15,00 – 22,00 hod.

Tenisový areál – 7 kurtov, pretlaková hala s prekrytím 4 kurtov umožňuje celoročnú aktivitu. Pretlaková hala prináša vyššie príjmy, v zimnej sezóne je menej krytých kurtov – menšia konkurencia a väčšia návštevnosť. Prevádzka tenisových kurtov zlepšuje ekonomické výsledky hospodárenia CAŠ.