Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 13. novembra 2014 bola v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku udelená Cena za vedu a techniku v kategórii „Vedecko-technický tím roka“.

Ocenený bol Tím hodnotenia radiačného poškodenia konštrukčných materiálov štiepnych a fúznych reaktorov z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

foto

Zľava: Ing. Martin Petriska, PhD., Ing. Stanislav Pecko, Ing. Július Dekan, PhD., Ing. Stanislav Sojak, PhD., Ing. Milan Pavúk, PhD., prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc., Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., Ing. Veronika Sabelová, PhD., Ing. Iveta Bartošová, Ing. Jarmila Degmová, PhD., chýba: Ing. Matúš Stacho, PhD.

Toto ocenenie bolo udelené za prácu v oblasti analýz bezpečnosti jadrových zariadení so zameraním na hodnotenie radiačnej odolnosti konštrukčných materiálov. Najnovšie projekty zahŕňajú aj aplikácie spektroskopických metód (PAS, DB, MS, AFM, BNM) v oblasti výskumu zmien v mikroštruktúre materiálov nových generácií jadrových reaktorov IV. generácie (ALLEGRO), ako aj fúznych reaktorov.

Ceny odovzdával minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Pellegrini.

Všetky informácie o odovzdávaní ceny za vedu a techniku v roku 2014 nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii hlavné podujatia.