Prejsť na obsah
Verejnosť

Aj tento rok bude Centrum vedecko-technických informácií SR odovzdávať Cenu za transfer technológií v nasledujúcich kategóriách:

    • Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi
    • Najlepšie realizovaný transfer technológií
    • Prístup inovátora k realizácii transferu technológií

Súťaž prebieha v termíne od 19.3.2014 do 30.6.2014.

Do kategórie Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi môžu tento rok svoje technológie prihlasovať aj vedeckí pracovníci a kolektívy. Zvyšné kategórie nominujú výhradne príslušné CTT, prípadne obdobné pracovisko v rámci výskumnej inštitúcie.

Vyhlásenie víťazov prebehne počas Konferencie NITT SK 2014 8.10.2014. Víťazi získajú možnosť zúčastniť sa medzinárodného veľtrhu so zameraním na inovatívne technológie, na ktorom budú môcť prezentovať svoje technológie.

Viac informácií možno nájsť na Národnom portáli pre transfer technológií (www.nptt.sk) v časti Podujatia.

cena za transfer