Prejsť na obsah
Verejnosť

Odborná komisia Ambassade de France en Slovaquie pre hodnotenie spoločných projektov uchádzačov o Cenu M.R.Štefánika 2017 za najväčší prínos v oblasti bilaterálnej slovensko-francúzskej vedecko-technickej spolupráce rozhodla o víťaznom projekte v jedinej kategórii: Najlepší realizovaný spoločný projekt.

Zodpovedným riešiteľom projektu je doc. RNDr. Vladimír Labaš, PhD., ktorý pôsobí na Ústave materiálov Materiálovotechnolgickej fakulty STU so sídlom v Trnave.

docent Vladimír Labaš


Spoluriešitelia projektu: Mgr. Ondrej Bošák, PhD., doc. Ing. Marián Kubliha, PhD., doc. Ing. Stanislav Minárik, PhD., doc. Ing. Mária Dománková, PhD., Ing. Viera Trnovcová, PhD., Ing. Emil Seliga, PhD.

Názov projektu: Characterization of selcted special glasses

Slávnostné ocenenie si doc. Labaš prevzal vo štvrtok 9.11.2017 v priestoroch Národnej rady SR v Bratislave.

Oznámenie MŠVVaŠ SR o získanní ocenenia.

Viac o Cene M.R.Štefánika.

Srdečne blahoželáme.