Prejsť na obsah
Verejnosť

Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technických pracovníkov, ako aj študentov vysokých škôl, prispievajúcej k rozvoju sietí a služieb elektronických komunikácií a ich aplikácií na Slovensku.

Súťaž vyhlásili Slovenská elektrotechnická spoločnosť (SES) a Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR) v spolupráci so združeniami Fórum pre komunikačné technológie (CTF) a Klub Jozefa Murgaša a Jozefa Gregora Tajovského a s podporou Výskumného ústavu spojov, n. o.

Bližšie informácií nájdete na tejto stránke:
http://www.vus.sk/ses/