Prejsť na obsah
Verejnosť
Cena je určená na podporu tvorivej činnosti mladých vedeckých a technickýchpracovníkov pôsobiacich v oblasti elektronických komunikácií prispievajúcej k rozvoju elektronických komunikácií a ich aplikácií v súvisiacich oblastiach elektrotechniky, energetiky a informatiky na Slovensku. Udelenie „Ceny“ je spojené s finančným ohodnotením sumou 400.- €.
 
Termín na odoslanie prihlášky je do 30. 4. 2012