Prejsť na obsah
Verejnosť

Úrad priemyselného vlastníctva SR organizuje v roku 2018 podujatie s názvom "Cena Jána Bahýľa", ktorú udeľuje predseda úradu za mimoriadne hodnotné priemyselnoprávne chránené slovenské riešenia.

O cenu možno súťažiť na základe štatútu a predseda úradu ju udeľuje v troch kategóriách:
·        stredné a veľké podniky s 50 a viac zamestnancami,
·        individuálni prihlasovatelia, malé podniky a mikropodniky do 49 zamestnancov,
·        vysoké školy a výskumné centrá.

Ocenení získajú okrem medaily a diplomu aj finančnú prémiu.

Prihlášky je možné zasielať do 31. júla 2018

Viac informácii o podujatí: http://www.upv.sk/?aktuality&clanok=8-rocnik-ceny-jana-bahyla