Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 8. - 10. septembra 2015 sa v Helsinkách (FIN) uskutoční Celosvetový samit čistých technológií (The Global Cleantech Summit 2015).

Celosvetový samit čistých technológií 2015 je platformou pre riaditeľov spoločností, politických činiteľov, investorov, výskumníkov a všetky zainteresované strany. Ponúka možnosť prediskutovania príležitostí, ktoré čisté technológie ponúkajú.

8. septembra 2015 bude samit zameraný na Celosvetové stratégie čistých technológií (Global Cleantech Strategies). Venovať sa bude témam ako je globálna transformácia, hodnotový reťazec a obchodná spolupráca.

Na Celosvetovej konferencií o čistých technológiách (Global Cleantech Conference) 9. septembra 2015, bude pokračovať diskusia o globálnej transformácií priemyslu. Večerné stretnutia sa budú venovať tematike z oblasti Celosvetových hodnotových reťazcov, kľúčových podporných technológií (KET – Key Enabling Technologies) a mobility budúcnosti. Taktiež budú prezentované úspešné príklady použitia čistých technológií z celého sveta.

Výzvam a príležitostiam v odvetví nerastných surovín sa bude venovať konferencia Inovácie čistých technológií v produkcií nerastných surovín (Cleantech Innovations in Minerals Production), ktorá sa bude konať 10. septembra 2015.

Konferencia Smart Visits sa uskutoční taktiež 10. septembra 2015. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa viac o čistých technológiách a ich implementácií vo Fínsku.

Viac informácií ako aj možnosť registrácie nájdete tu.