Prejsť na obsah
Verejnosť
15.1.2012
je uzávierka podávania žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí spolupracujúcich vysokých škôl v rámci programu CEEPUS. 
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko a Srbsko, Univerzita v Prištine v Kosove.
Program podporuje semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace), krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (kratšie ako 3 mesiace, iba pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác) a prednáškové pobyty učiteľov z vysokých škôl, ktoré sú zapojené do programu CEEPUS v rámci schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl.

Informácie o ďalších uzávierkach.