Prejsť na obsah
Verejnosť

CARLiS: JARNÁ ŠKOLA PRE DOKTORANDOV

 

Termín konania: 27. až 31. marec 2022

Miesto konania: Piešťany, Slovensko (Hotel Magnólia 4*, www.hotelmagnolia.sk)

 

Milé doktorandky, milí doktorandi,

Už ste rozmýšľali nad ďalšími krokmi vo svojej profesionálnej kariére?

Chceli by ste sa dozvedieť viac o kariérnych príležitostiach v súkromnom sektore?

Chcete rozvíjať zručnosti, ktoré vám pomôžu úspešne sa uplatniť na trhu práce?

Chceli by ste sa dozvedieť viac o tom, aké sú očakávania zamestnávateľov?

Alebo čo by bolo potrebné na založenie vlastného podnikania?

Ocenili by ste príležitosť diskutovať o týchto otázkach s odborníkmi a výskumníkmi, ktorí rozvinuli svoju úspešnú kariéru mimo akademickej pôdy?

 

ÚČELOM JARNEJ ŠKOLY v rámci projektu CARLiS je poskytnúť vám odpovede aj na uvedené otázky a zároveň príležitosť preskúmať rôzne profesijné možnosti uplatnenia vo vedách o živej prírode s dôrazom na rozvoj profesionálnej kariéry najmä v súkromnom sektore, ako aj rozvoj zručností potrebných na uplatnenie sa na trhu práce mimo akademického sektora.

 

Program jarnej školy ponúkne súbor prednášok, rozhovorov a praktických cvičení zameraných na štyri oblasti: (1) kariérne zručnosti, (2) transfer technológií/vedomostí, (3) podnikanie a (4) prenosné zručnosti (soft skills).

Môžete sa tiež tešiť na zaujímavý sociálny program a možnosti networkingu. Celé podujatie bude prebiehať v anglickom jazyku.

 

PROGRAM JARNEJ ŠKOLY

Nedeľa 27. marca 2022 – príchod účastníkov,  spoločná večera o 18.00 h a aktivity na vzájomné spoznanie sa.

Pondelok 28. marca 2022 -  základné školenie o tom, ako komunikovať svoje myšlienky v rôznych kontextoch (prezentovať sa na pracovných pohovoroch, prezentovať svoj výskum), poskytnutie prehľadu o sektore vied o živej prírode v regióne Bratislava a Viedeň, kľúčové zručnosti vyžadované zamestnávateľmi. Večer bude venovaný kariérnym rozhovorom s výskumníkmi pracujúcimi v súkromných spoločnostiach.

Utorok 29. marca  2022 – základné informácie o transfere poznatkov a vedomostí a o práve duševného vlastníctva, precvičovanie zručností pri hľadaní práce prostredníctvom simulovaných pohovorov s personalistom, získanie spätnej väzby do svojho profesijného životopisu. Na večer je pripravený zaujímavý príbeh.

Streda 30. marca 2022  Niekoľko ďalších informácií o prenose znalostí a IP. Budete mať tiež príležitosť preskúmať svojho podnikateľského ducha a zistiť, čo je potrebné na premenu nápadu na dopad. Voľný večerný program.

Štvrtok 31. marca 2022 – úvod do sveta biznisu a preskúmanie možností začatia podnikania mladých vedcov ako jednej z možností uplatnenia sa na trhu práce. Spoločný obed o 13.00 h a následný odchod účastníkov.

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ ÚČASTI NA JARNEJ ŠKOLE

  • prebiehajúce doktorandské štúdium (v internej al. externej forme štúdia) na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave,
  • prebiehajúce doktorandské štúdium vo vedných odboroch v oblasti vied o živej prírode alebo príbuzných študijných programoch a/alebo študijných programoch s potenciálnym uplatnením/presahom v sektore vied o živej prírode,
  • záujem o objavovanie možností kariérneho uplatnenia mimo akademickej obce,
  • nutnosť byť riadne zapísaný v ktoromkoľvek ročníku doktorandského štúdia, ideálne v 2. ročníku a vyššom,
  • znalosť angličtiny minimálne na úrovni mierne pokročilý (B2+ podľa CEFR).

 

PRIHLASOVANIE NA JARNÚ ŠKOLU

Prihlášky je potrebné zaslať na Rektorát STU v Bratislave do 3. marca 2022. 

Viac informácií a/alebo podrobnosti o podávaní prihlášok vám poskytneme na Rektoráte STU v Bratislave:

Ing. Mgr. Mária Búciová, maria.buciova@stuba.sk,

JUDr. PhDr. Branislav Kadlečík, branislav.kadlecik@stuba.sk.

 

Každá z partnerských inštitúcií projektu CARLiS vrátane STU môže vybrať a nominovať až 6 účastníkov na jarnú školu. Účastníkov vyberú ich domovské inštitúcie. Vybraní uchádzači budú kontaktovaní s ďalšími podrobnosťami.

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE

Účasť na jarnej škole je bezplatná. Ubytovanie na 4 noci v Hoteli Magnólia v Piešťanoch (www.hotelmagnolia.sk) (1-lôžková izba pre účastníka), stravovanie/catering (plná penzia), spoločná doprava autobusom – pred/po podujatí z Bratislavy na miesto a späť bude hradené z finančných zdrojov projektu CARLiS.

 

Od účastníkov sa očakáva, že zotrvajú na jarnej škole počas celého jej trvania a absolvujú celý program.

Následne účastníci dostanú certifikát o účasti/absolvovaní jarnej školy.

 

Jarná škola sa bude konať prezenčne. Pre splnenie proti-pandemických preventívnych opatrení a súčasne platných predpisov pre organizovanie kolektívnych podujatí na Slovensku, účastníci jarnej školy CarLiS musia dodržiavať opatrenia uvedené v letáčiku.

 

Jarná škola sa organizuje ako jedna z aktivít projektu CARLiS v rámci medzinárodnej schémy Interreg SK-AT. Hlavným cieľom bilaterálneho slovensko-rakúskeho projektu CARLiS, ktorý sa realizuje v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020,  je prispieť k skvalitneniu doktorandského štúdia, resp. vzdelávania doktorandov a k lepšej spolupráci medzi akademickým a podnikateľským sektorom v regióne Viedeň-Bratislava, a to prostredníctvom rozvoja medzisektorového kariérneho vzdelávania zameraného na prípravu doktorandov na uplatnenie na pracovnom trhu mimo akademickej obce s osobitným zameraním na vedy o živej prírode /biologické vedy. Podrobnejšie informácie o projekte CARLiS sú dostupné na webovom sídle Slovenskej akademickej a informačnej agentúry (SAIA): https://carlis.saia.sk .