Prejsť na obsah
Verejnosť

Dňa 2. 9. 2014 sa v Ostrave uskutoční podujatie na vyhľadávanie partnerov do projektov rámcového programu Horizont 2020 - borkerage event.

Cieľ podujatia

Pomôcť podnikateľom, vysokým školám, výskumným organizáciám nájsť vhodného projektového partnera v oblasti inovácií, výskumu a vývoja. Informovať o možnostiach podpory z programov HORIZONT 2020 a COSME.

Miesto konania

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Nová aula, ul. 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba; GPS - 49°49'50.43"N, 18°9'46.835"E

 

PROGRAM

8:30 - 9:00       Registrácia

9:00 - 9:05        Úvod

9:05 - 10:00      HORIZONT 2020

Predstavenie H2020 so zameraním na možnosti zapojenia sa do projektov najmä v oblasti ICT, energetika, bezpečnosť, doprava, nanotechnológie

Možnosti pre malé a strední podniky

      Veronika Korittová, Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR

10:00 - 10:15    Finančné aspekty účasti v H2020

      Martin Škarka, Technologické centrum AV ČR

10:15 - 10:30    COSME – program na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov

      Anna Macounová, Technologické centrum AV ČR

10:30 - 11:00    Praktické skúsenosti z účasti v medzinárodnom projekte výskumu a vývoja

      Luděk Dluhoš, Timplant, s.r.o. – dentálne implantáty, prax v 7. RP a príprava v H2020

      Petr Šilhan, PURITY CONTROL spol. s r. o. – úprava technologickej a pitnej vody

      Jiří Štěpán, Agentura pro regionální rozvoj, a.s., skúsenosť projektového koordinátora

11:00 - 12:00     Prestávka

12:00 - 18:00     DVOJSTRANNÉ ROKOVANIA (max. 15 rokovaní á 20 min.) 

 

Stránka podujatia: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020/index.php/cs/site/index

                 

Účastnícky poplatok

Účasť na seminári ako aj na dvojstranných rokovaniach je ZDARMA.

 

Registrácia prihlášok

1. na dopoludňajší seminár: www.khkmsk-registrace.cz

2. na dvojstranné rokovania: https://b2bharmo.com/Ostrava_H2020

Uzávierka prihlášok: 20. 8. 2014 

 

Kontakt: Eva Šimečková / Natálie Šitavancová, tel: +420 597 479 335, e-mail: EEN@KHKMSK.CZ