Prejsť na obsah
Verejnosť

Európska aliancia pre inovácie (EAI) organizuje druhý medzinárodný Smart City 360° Summit, ktorý návštevníkom poskytne priestor pre odbornú spoluprácu, prezentáciu vedeckých výsledkov a spojí výskum s praxou. Ambíciou druhého ročníka je prepojiť automobilový priemysel a IT sektor s výhľadom do budúcnosti pre všetkých zúčastnených. Smart City 360° Summit 2016 sa uskutoční 22-24. novembra 2016 v Bratislave.

Od roku 2007 je Slovensko svetovo najväčším výrobcom áut na obyvateľa. Nová automobilka na slovenskom trhu ďalej posilní strategickú úlohu automobilového priemyslu v krajine. Na druhej strane, budúcnosť mobility nespočíva iba vo výrobe hardvéru. Do centra pozornosti sa začínajú presúvať oblasti softvéru a služieb. Výrobcovia budú musieť posunúť svoj hodnotový reťazec a vstúpiť do éry samoriadiacich áut, keďže v nich spočíva budúcnosť ekonomiky.

Smart City 360° Summit 2016 sa bude venovať témam ako súčasná situácia a budúcnosť automobilového priemyslu, čo je nutné pre vzdelanie a nábor potrebného talentu, ale aj otázke alternatívnych zdrojov energie a efektívnym riešeniam pre vlády a samosprávy.

Ako rečníci na Smart City 360° Summite 2016 vystúpia:

Roman Brecely (bývalý minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenska), Jaroslav Holeček (bývalý prezident a súčasný výkonný viceprezident Združenia automobilového priemyslu Slovenska), Robert Šimončič (generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícii a obchodu), Bert Witkamp (generálny tajomník AVERE – The European Association for Battery, Hybrid and Fuel Cell Electric Vehicles), Thomas Willson (hlavný úradník pre štandardizáciu v ECOS pre Smart meters and Smart Grids, Chemicals, Energy), a mnohí ďalší.

Viac informácií nájdete na www.smartcity360.org.

__________________________________________________________________________________
Európska aliancia pre inovácie (EAI) je medzinárodná organizácia, ktorá vznikla na základe narastajúcej potreby spolupráce medzi akademickým, súkromným a verejným sektorom, ako odpoveď na otázky týkajúce sa budúcej konkurencieschopnosti Európy. Medzi členov EAI patria niektoré z najväčších svetových spoločností, vládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie a je podporovaná svojím strategickým fórom a zoskupením svetových lídrov, ktorí určujú jej strategické smerovanie. S počtom viac ako 250 inštitucionálnych členov spája EAI európsku komunitu v propagácii inovačnej kultúry, excelentnosti, a v podpore komunitných inovačných aktivít. Ako partner európskeho projektu FIAdopt sa EAI zapája do podpory a financovania malých a stredných spoločností a start-upov.