Prejsť na obsah
Verejnosť
Dňa 7.10.2008 bol oficiálne schválený projekt "Professional MBA Automotive Industry" pripravovaný partnermi: Vienna Region Wirtschaft.Raum.Entwicklung, Technische Universität Wien a Slovenská technická univerzita v Bratislave. Projekt je finančne podporený programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2011. Ide o postgraduálne vzdelávanie manažérov s praxou aspoň 2 roky, ktoré je realizované ako externé štúdium popri zamestnaní počas 4 semestrov. Absolvent získa titul Master of Business Administration Automotive Industry. Jazykom výučby je angličtina. Štúdium začne v marci 2009. Ďalšie informácie možno získať počas informačného stretnutia, ktoré sa uskutoční 11 decembra 2008 (štvrtok) o 14.30 na SjF (Námestie slobody 17, miestnosť 004) alebo na slovenskej web stránke projektu: automotive.stuba.sk alebo na automotive.tuwien.ac.at alebo emailom na automotive@stuba.sk .