Prejsť na obsah
Verejnosť

Centrum projektovej spolupráce PriF UK (CPS+) pozýva záujemcov na “Bio BOOT CAMP Training Workshop”, ktorý sa bude konať v dňoch 27. - 29. mája 2008 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, Mlynskej doline, v miestnosti B1-322 (PLUS). Prihlásiť sa treba čo najskôr, nakoľko počet účastníkov je limitovaný na 15 osôb.

Cieľom workshopu je vysoko špecializovaným a efektívnym spôsobom informovať a vyškoliť účastníkov (vedeckých pracovníkov), ako komercionalizovať inovatívne výsledky prírodovedného vývoja a výskumu, a následne ich uplatniť na konkurenčnom európskom trhu a ako získavať finančné zdroje z fondov rizikového kapitálu na vytvorenie podnikateľskej spoločnosti.

Viac informácii o školiacej spoločnosti nájdete na http://www.eurobiobiz.com/ .
Registračný poplatok za podujatie je iba 50 EUR za jedného účastníka!

Pozvánka na podujatie v slovenčine
Pozvánka na podujatie v anglickom jazyku
Program podujatia
Plagátik podujatia