Prejsť na obsah
Verejnosť

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej 18. novembra 2004 vo Varšave, vypísala Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné výskumné projekty vedecko-technickej spolupráce medzi spolupracujúcimi organizáciami v Slovenskej republike a v Poľskej republike.

Dátum ukončenia výzvy 31. máj 2009.

Elektronický systém pre podanie projektu pre túto výzvu bude uzavretý 31. mája 2009 o 13:00 hod.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

Úplné znenie výzvy
Slovenská verzia [pdf 116 KB]
Anglická verzia [pdf 99 KB]

Metodický pokyn [pdf 54 KB]

Vzorový formulár [NEVYPĹŇAŤ !!!]
Slovenská verzia [pdf 278 KB]
Anglická verzia [pdf 278 KB]

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, prosím kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií k výzve SLOVENSKO - POLSKO 2009:
Ing. Michal Juhaščin - juhascin@apvv.sk