Prejsť na obsah
Verejnosť

Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky, vypísala Agentúra na podporu výskumu a vývoja v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠ SR výzvu k podávaniu návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a Francúzskej republike.

Dátum ukončenia výzvy 22. jún 2009.

Elektronický systém pre podanie projektu pre túto výzvu bude uzavretý 22. júna 2009 o 13:00 hod.

Podklady k tejto výzve si môžete stiahnúť z nasledujúcich odkazov:

Úplné znenie výzvy
Slovenská verzia [pdf 117 KB]
Anglická verzia [pdf 98 KB]

Metodický pokyn
Slovenská verzia [pdf 56 KB]
Anglická verzia [pdf 53 KB]

Vzorový formulár [NEVYPĹŇAŤ !!!]
Slovenská verzia [pdf 104 KB]
Anglická verzia [pdf 104 KB]

Návrhy na výskumné projekty sa podávajú prostredníctvom elektronického systému. Ak máte záujem podať projekt, prosím kliknite na nasledovnú linku:
On-line systém na podávanie projektov

Kontaktná osoba pre poskytovanie informácií k výzve SLOVENSKO - FRANCÚZSKO 2009:
Juraj Kováč - kovac@apvv.sk