Prejsť na obsah
Verejnosť


Umelecká inštalácia FA STU Canbridge – most z plechoviek – je dokonalou metaforou. Most tvorený takmer 10 000 plechovkami a umiestnený v dobre známej kotolni na prízemí Fakulty architektúry STU, doplnený svetelnými efektmi a hudbou vytvára premostenie, akýsi prechod od ľahostajnosti k uvedomeniu si potreby recyklovať.

Canbridge – most z plechoviek, bude prístupný počas Bielej noci v Bratislave v sobotu 8. 10. 2016. Každý, kto príde, môže "priložiť ruku k dielu". Inštalácia ponúka verejnosti možnosť participácie na budovaní umeleckého diela, mosta. Stačí si priniesť vlastnú použitú nápojovú plechovku či vziať jednu z pripravených a pripevniť ju k inštalácii.

Autorkami inštalácie sú dizajnérky z Ústavu dizajnu Fakulty architektúry STU v Bratislave -  Pavlína Mojská, Mária Súkeníková, Monika Tomulcová, ktoré sa pod vedením Mgr.art. Zuzany Trizuljakovej-Turlikovej zapojili do kreatívneho projektu Canstarter. Ten motivuje mladých ľudí a verejnosť k recyklácii nápojových plechoviek. Inštalácia propaguje ideu recyklácie v spoločnosti a poukazuje na nekonvenčné využitie materiálu, z ktorého sa tieto nápojové obaly vyrábajú.

Mladé autorky vytvorili interaktívnu 15­-metrovú inštaláciu s názvom University o f Canbridge, ktorá ukrýva desaťtisíc plechoviek.

„Naša inštalácia vychádza z prvotnej myšlienky celého projektu. Canbridge – plechovkový most je dokonalou metaforou. Ide vlastne o premostenie, akýsi prechod od ľahostajnosti k uvedomeniu si potreby recyklovať nápojové plechovky. Návštevníci môžu navyše inštaláciu dotvárať a prispievať tak k samotnej recyklácii,“ hovorí Mia Súkeníková.

Za projektom Canstarter stojí združenie BevCan East.  „Hliník je 100 % recyklovateľný a jednu plechovku môžeme recyklovať znova a znova. Celý životný cyklus vrátane jej roztavenia a opätovného umiestnenia na pulty predajní trvá menej ako 60 dní. Projektom chceme poukázať na všestranné využitie, ktoré nám tento materiál poskytuje,“ vysvetľuje Zoltán Mák, zástupca BevCan East.

Autorky: Pavlína Mojská, Mária Súkeníková, Monika Tomulcová Kurátorky: Mgr. art. Zuzana Turlíková, Ing. Petra Šištíková

Biela noc - praktické informácie.

canbridge