Prejsť na obsah
Verejnosť

Iniciatíva GENNESYS "Grand European initiative on Nanoscience and Nanotechnology Using Neutron- and Synchrotron radiation Sources": A Responsible European Partnership between Nanomaterials Research Labs, Universities, Industry and the Synchrotron Radiation and Neutron Facilities, zverejnila "Bielu knihu": GENNESYS White Paper.

GENNESYS White Paper na vyše 450 stranách poskytuje stručný prehľad stavu výskumu ako aj perspektívy a vízie možných aplikácií synchrotrónového, laserového a neutrónového žiarenia v širokom rozsahu odborov, od vývoja nových materiálov, priemyselné aplikácie, cez vzdelávanie, zdravotníctvo, toxikológiu až po záchranu kultúrneho dedičstva. Na príprave Bielej knihy sa podieľalo vyše 750 odborníkov z 29 krajín z EÚ aj mimo nej.

Knihu, alebo len vybraté partie podľa Vášho záujmu, keďže publikácia je veľmi dobre štrukturovaná, si môžete priamo stahnuť na adrese: GENNESYS
<http://www.mf.mpg.de/mpg/websiteMetallforschung/english/veroeffentlichungen/GENNESYS/index.html>

alebo na webovej stránke:

http://www.mf.mpg.de/  > Publications > GENNESYS

Hard-copy je k nahliadnutiu u RNDr. Dušana Janičkoviča, NCP pre "Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie" programu Spolupráca 7.RP, Fyzikálny ústav SAV, Bratislava, tel.: 02 5941 0563.

Pretože Slovensko je od minulého roku ako člen konzorcia CENTRALSYNC aj Asociovaným členom European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) v Grenobli ( http://www.esrf.eu/news/general/centralsync/ ), je prinajmenej toto výskumné zariadenie otvorené pre projekty zo Slovenska. Biela Kniha Vám môže byť nápomocná pri hľadaní nových námetov, možností a ideí, ako tieto moderné výskumné metódy uplatniť vo Vašej práci.