Prejsť na obsah
Verejnosť

STU v Bratislave dostala súhlas Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR na bezodplatné citovanie podstatnej/nepodstatnej časti STN a TNI §14 ods. 6 zákona č. 60/2018 Z.z. o technickej normalizácii.

 

Zoznam noriem – v prílohe.