Prejsť na obsah
Verejnosť

Iniciatíva mladých študentov Aktivita zvyšuje úspech, ktorá získala podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a šport SR ako aj Študentskej rady vysokých škôl prichádza do Bratislavy.

Svoje pôsobenie ako národný rozvojový program začne celodennou akciou s voľným vstupom AZU Big Day, ktorá sa bude konať 10. októbra od 8:30 v priestoroch STU – v Aule Dionýza Ilkoviča na Mýtnej ulici č. 37 v Bratislave. 

Hlavnou myšlienkou projektu je zapájanie študentov do praxe a do rozvojových aktivít formou webového rozhrania http://www.azu.sk/, ktoré vyvíjali samotní študenti. AZU predstavuje výhodnú možnosť spolupráce medzi firmami a študentmi a zároveň možnosť pre študentov ako získať interaktívne CV, na ktorom  je zachytený ich profesionálny vývoj a prejavená aktivita.

Okrem predstavenia projektu a príležitostí, ktoré pre študentov a firmy prináša, čakajú účastníkov aj ďalšie možnosti rozvoja priamo na mieste.  Účasť totiž prisľúbili predstavitelia popredných svetových inovátorov z praxe (Google, Ikea), ako aj podporovatelia slovenských start-upov z The spot.

AZU Big Day predstavuje pestro namiešaný program, ktorý zahŕňa motivačných rečníkov, diskusie o smerovaní vzdelávania spoločne s vrcholnými predstaviteľmi ministerstva, ako aj predstavenie študentských organizácií pôsobiacich na školách. Medzinárodný prvok zastupujú zahranični lektori a študenti programu Erazmus, ktorí sa o svoje skúsenosti podelia v živých knižniciach.

Projekt v Bratislave podporujú dve kľúčové slovenské univerzity - Slovenská technická univerzita v Bratislave  a Univerzita Komenského v Bratislave.

 „Podstata vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave je založená na zapájaní študentov do výskumu a riešenia úloh v spolupráci s praxou. Inovatívne myšlienky našich študentov podporujeme aj v našom Univerzitnom technologickom inkubátore. Vítame každý projekt, ktorý podporí praktické zručnosti študentov, prepojí ich s firmami a zvýši ich šance na trhu práce,“ povedal prorektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave profesor Marián Peciar.

PROGRAM AZU BIG DAY 10. 10. 2013.